Референції

Рік Замовник Назва та характеристика об’єкта Мета розробки Обсяг розрабок по об’єкту
2020 Газодобувні компанії Компактна установка з виробництва метанолу М-1 потужністю 1 тис.т/рік Попередня технічна пропозиція на створення установки 1 Розробка технічних рішень
2 Розробка технологічної схеми
3 Побудова математичної моделі та розрахунок матеріально-теплового балансу
4 Розрахунок основного технологічного обладнання
5 Оцінка вартості будівництва
2020 ВАТ «Гродно Азот», м. Гродно, Білорусь Виробництво аміаку АМ-76, цех Аміак-4 Інжинірингові послуги з розрахунку БТА первинного риформінгу зі збільшенням потужності агрегату до 1800 т/добу 1 Технологічне обстеження агрегату
2 Розробка математичної моделі виробництва
3 Відтворення моделі робочого режиму роботи агрегату
4 Розрахунок матеріально-теплового балансу збільшення потужності до 1800 т/добу
5 Розрахунок вимог до змійовиків нового БТА
2020 ВАТ НАК «Азот», м. Новомосковськ, РФ Виробництво метанолу М-300 потужністю 300 тис.т/рік Аналіз технології та режимів роботи на стадіях синтезу та ректифікації, розробка технічних рішень для стабілізації якості метанолу, що випускається
2020 АТ «ДніпрАзот», м. Дніпро (Україна) Виробництво карбаміду Розробка і проєктування установки виробництва відновника оксиду азоту AdBlue (AUS-32) потужністю 24 тис.т/рік
2019 ПАТ «Азот», м. Черкаси Виробництво аміаку ENSA потужністю 600 т/добу Розробка технічних рішень для зниження енергоспоживання 1 Технологічне обстеження агрегату
2 Розробка математичної моделі виробництва
3 Відтворення моделі робочого режиму роботи агрегату
4 РРозробка технічних рішень для зниження енергоспоживання
5 Розрахунок матеріально-теплових балансів модернізованого виробництва
2019 НАК «АЗОТ», м. Новомосковськ, РФ Виробництво аміаку, агрегат ТЕС (цех А-3) Інжинірингові послуги з розрахунку балансів на продуктивність 1740 т/добу 1 Технологічне обстеження агрегату аміаку
2 Розробка математичної моделі виробництва
3 Відтворення моделі робочого режиму роботи агрегату
4 Розрахунок матеріально-теплового балансу на потужність 1740 т/добу
2019 ПАТ «Сєвєродонецький Азот», м.Сєвєродонецьк, Україна Виробництво метанолу М-100 потужністю 100 тис.т/рік Розрахунок технології виробництва метанолу при переведенні агрегату на іншу сировину – конвертований газ із виробництва аміаку 1 Принципова технологічна схема виробництва метанолу.
2 Розробка розрахункової математичної моделі технологічної схеми та розрахунки матеріально-теплових балансів
3 Розрахунки обладнання
2019 ВАТ «ТОМЕТ», м. Тольятті, РФ Виробництво метанолу потужністю 900 тис.т/рік Технічне переозброєння виробництва метанолу зі збільшенням потужності до 1 млн.т/рік. Створення технології та розрахунок обладнання стадії ректифікації.
2019 ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія», м.Кропивницький Нафтопереробка Розробка технології та виконання ТЕО будівництва установки з виробництва водню розкладанням метанолу та комплексу з гідроочищення дизельних та бензинових фракцій 1 Розробка принципової технологічної схеми
2 Побудова розрахункової математичної моделі виробництва
3 Розрахунок матеріально-теплового балансу
4 Розрахунок характеристик та вимог до основного технологічного обладнання
5 Визначення витратних коефіцієнтів за сировиною та енергоресурсами
6 Попереднє компонування обладнання
7 Оцінка вартості основного обладнання, проєктних, будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт
2018 Держкомпанія «Укргазвидобування», м. Полтава Виробництво метанолу із природного газу потужністю 50 тис.т/рік Розробка технології та обладнання, оцінка вартості будівництва. 1 Розробка принципової технологічної схеми виробництва метанолу
2 Створення розрахункової математичної моделі технологічної схеми та розрахунки матеріально-теплових балансів
3 Розрахунки компресорного, реакторного, теплообмінного обладнання
4 Визначення витратних коефіцієнтів
5 Оцінка капітальних витрат на обладнання та будівництво установки
2018 ВАТ «Achema», м. Йонава, Литва Виробництво метанолу з природного газу потужністю 130 тис. т/рік Модернізація технології конверсії природного газу та синтезу метанолу у зв’язку з перенесенням агрегату на інший проммайданчик 1 Принципова технологічна схема виробництва
2 Розрахункові математичні моделі обладнання та технологічної схеми виробництва, розрахунки матеріально-теплових балансів
3 Розробка технічних вимог, завдань та опитувальних листів на обладнання
4 Видача вихідних даних для виконання базового проєкту
2017 – 2018 АТ «ДІПРОКОКС-ЄВРОПА», м. Катовіце, Польща (Concord group) Виробництво метанолу потужністю 45 тис. т/рік із синтез-газу, отриманого газифікацією вугілля/td>

Базовий проєкт та проєктна документація для будівництва виробництва 1 Розробка технічних рішень для отримання синтез-газу, необхідного для синтезу метанолу, відділень компресії, синтезу метанолу та ректифікації метанолу-сирцю
2 Розробка принципових технологічних схем, матеріально-теплових та парових балансів
3 Розрахунок технологічного обладнання, розробка технічних вимог, завдань та опитувальних листів на обладнання
4 Супровід та контроль проєктування виробництва метанолу
2017 Китай Розрахунок стадії концентрування у виробництві ацетилену отриманого методом термічного піролізу метану потужністю 22, 40 та 60 тис.т/рік Вихідні дані для базового проєкту 1 Принципова технологічна схема концентрування ацетилену
2 Розрахункові математичні моделі обладнання та технологічної схеми виробництва, розрахунки матеріально-теплових балансів
3 Розробка технічних вимог, завдань та опитувальних листів на обладнання
4 Видача вихідних даних на виконання базового проєкту
2016 «Конкорд-груп», м. Дніпро, Україна Сировина – синтез-газ газифікації вугілля. Виробництво метанолу потужністю 30 тис.т/рік Технічна пропозиція на виробництво метанолу із синтез-газу газифікації вугілля:
1 – з урахуванням повітряної газифікації
2 – на базі кисневої газифікації
Розробка технології виробництва метанолу з оцінкою витрат на будівництво
1 Розробка принципової технологічної схеми виробництва метанолу
2 Створення розрахункової математичної моделі технологічної схеми виробництва метанолу та розрахунки матеріально-теплових балансів
3 Розрахунки компресорного, реакторного, теплообмінного обладнання
4 Визначення витратних коефіцієнтів (2 варіанти)
5 Оцінка капітальних витрат на обладнання та будівництво установки
2016 «Exxon Mobil», м.Москва, РФ Сировина – флексігаз (побічний продукт на НПЗ)
1. Виробництво метанолу:
– проточна схема потужність 240 тис. т/рік
– циркуляційна схема потужність 330 тис. т/рік
2. Виробництво водню потужністю 66 тис. нм3/год.
Попереднє технологічне опрацювання можливості використання флексігазу для виробництва хімічних продуктів. Розробка технології та визначення потужності виробництва 1 Розробка принципової технологічної схеми виробництва метанолу (2 варіанти) та водню з флексігазу
2 Створення розрахункової математичної моделі технологічної схеми виробництва метанолу та водню та розрахунки матеріально-теплових балансів
3 Визначення потужності виробництва метанолу (2 варіанти) та водню
2016 «Конкорд-груп», м. Дніпро, Україна Сировина – коксовий газ. Виробництво метанолу потужністю 46 тис.т/рік Технічна пропозиція на виробництво метанолу з коксового газу. Розробка технології виробництва метанолу з оцінкою витрат на будівництво Розробка технології виробництва метанолу:
1 Розробка принципової технологічної схеми виробництва метанолу
2 Створення розрахункової математичної моделі технологічної схеми виробництва метанолу та розрахунки матеріально-теплових балансів
3 Розрахунки компресорного, реакторного, теплообмінного обладнання
4 Визначення витратних коефіцієнтів
5 Оцінка капітальних витрат на обладнання та будівництво установки
2015 – 2016 ТОВ «Сибметахім», м. Томськ, РФ Виробництво метанолу М-750 потужністю 2500 т/добу метанолу-ректифікату Базовий проєкт збільшення потужності виробництва метанолу:
І етап – 2800 т/добу
ІІ етап – 3070 т/добу
1 Технологічне обстеження роботи агрегату
2 Розрахункові кінетичні моделі трубчастої печі парового риформінгу з стельовими пальниками, котлів-утилізаторів на димовому та конвертованому газі, адіабатичних реакторів синтезу метанолу
3 Математична модель технологічної схеми діючого виробництва, розрахункове відтворення технологічних показників виробництва
4 Технологія синтезу та розрахунковий модуль кінетичного трубчастого реактора синтезу метанолу із системою пароутворення
5 Детальные технологические расчеты решений по модернизации в объеме отделений компрессии, конверсии, синтеза и ректификации (этапы 1 и 2).
6 Коригування розрахункової моделі з урахуванням вжитих заходів щодо модернізації та розрахунок матеріально-теплового та парового балансу для модернізованого виробництва (етапи І та ІІ)
7 Розробка технічних вимог, завдань та опитувальних листів на нове та реконструйоване обладнання
8 Оцінка капітальних витрат на реконструкцію виробництва
2016 ВАТ «Achema», м. Йонава, Литва Виробництво метанолу потужністю 130 тис.т/рік з природного газу Адаптація установки метанолу у зв’язку з перенесенням існуючого обладнання установки на інший проммайданчик і переведенням на іншу сировину – попутний газ 1 Аналіз роботи установки за регламентом та рапортами діючого виробництва
2 Розробка розрахункових модулів трубчастої печі парового риформінгу, змійовиків, реактора вторинного риформінгу з вбудованими змійовиками для вироблення та перегріву пари.
3 Створення розрахункової математичної моделі технологічної схеми діючого виробництва та розрахунки матеріально-теплових балансів на підставі даних рапортів
4 Розрахунок матеріально-теплового та парового балансу виробництва метанолу при роботі на попутному газі
5 Визначення потужності виробництва та витратних коефіцієнтів на виробництво метанолу
2014 ТОВ “Нові Технології”, м. Самара, РФ Установка з виробництва метанолу потужністю 10 тис.т/рік модульного типу для роботи на нафтогазових родовищах Базовий проєкт та оцінка вартості установки 1 Принципова технологічна схема виробництва метанолу
2 Розрахункові математичні моделі обладнання та технологічної схеми виробництва, розрахунки матеріально-теплових балансів
3 Розробка технічних вимог, завдань та опитувальних листів на обладнання
4 Видача вихідних даних виконання базового проєкту
5 Оцінка вартості обладнання
2007 – 2014 ВАТ «Запоріжсталь», м. Запоріжжя, Україна
ВАТ «Запорізький сталепрокатний завод», м. Запоріжжя, Україна
ВАТ «Дніпроспецсталь», м. Запоріжжя, Україна
ВАТ «Маріупольський металлургійний комбінат», м. Маріуполь, Україна
ВАТ «Західно-сибірський металлургійний комбінат», м. Новокузнецьк, РФ
Установки з виробництва водню та азото-водневого захисного газу для відпалу металу Будівництво нових установок водневого захисного газу 1 Розробка технологічних схем установок у складі конверсії природного газу, конверсії оксиду вуглецю та блоку короткоциклової адсорбції для осушення та очищення газу від діоксиду вуглецю
2 Розрахунок матеріально-теплових балансів
3 Розробка конструкції та вимог до нестандартизованого обладнання, завдань та опитувальних листів на стандартне обладнання
4 Робота з виробниками та постачальниками обладнання, комплектація обладнання
5 Нагляд за будівельно-монтажними роботами
6 Пуск установок, виведення на робочі показники
2013 Індія Виробництво оцтової кислоти методом карбонілювання метанолу потужністю 60 тис.т/рік. Розробка стадії ректифікації та адсорбційного очищення відпрацьованих газів Вихідні дані для базового проєкту 1 Принципова технологічна схема ректифікації оцтової кислоти
2 Розрахункові математичні моделі обладнання та технологічної схеми виробництва, розрахунки матеріально-теплових балансів
3 Розробка технічних вимог, завдань та опитувальних листів на обладнання
4 Видача вихідних даних виконання базового проєкту .
2012 ПАТ «Рівнеазот», м. Рівне, Україна Виробництво аміаку АМ-600 у складі трьох агрегатів підготовки газу та синтезу аміаку, загальною потужністю 1800 т/добу Принципові технічні рішення щодо модернізації агрегатів виробництва аміаку АМ-600
Впровадження заходів щодо відновлення працездатності та модернізації агрегату підготовки газу ПСГ-2
1 Обстеження та аналіз роботи виробництва аміаку
2 Розрахункові кінетичні моделі трубчастих печей парового риформінгу з бічним ярусним розташуванням пальників, теплообмінного та реакторного обладнання
3 Математична модель технологічної схеми діючого виробництва, розрахункове відтворення технологічних показників існуючого виробництва
4 Розробка технічних рішень щодо модернізації
5 Коригування розрахункової моделі з урахуванням вжитих заходів для модернізації
6 Розрахунок матеріально-теплового балансу для модернізованого виробництва
7 Видача технологічного завдання на виконання модернізації
8 Експертна оцінка капітальних витрат на реконструкцію виробництва
2012 ВАТ НАК «Азот», м. Новомосковськ, РФ Виробництво метанолу потужністю 300 тис.т/рік метанолу-ректифікату Техніко-економічне обґрунтування реконструкції виробництва метанолу зі зниженням енергоспоживання та збільшенням потужності до 1470 т/добу 1 Технологічне обстеження роботи агрегату
2 Розробка розрахункових модулів трубчастої печі парового риформінгу, змійовиків, охолоджувача конвертованого газу, реактора синтезу метанолу зі вбудованою теплообмінною насадкою
3 Створення розрахункової математичної моделі технологічної схеми діючого виробництва та розрахунки матеріально-теплових балансів на підставі даних обстеження, відтворення показників агрегату
4 Розробка технічних рішень щодо варіантів реконструкції по відділеннях компресії, конверсії, синтезу та ректифікації
5 Коригування розрахункової моделі з урахуванням прийнятих технічних рішень щодо модернізації та розрахунок матеріально-теплового та парового балансу виробництва метанолу
6 Визначення витратних коефіцієнтів виробництва метанолу
7 Видача вихідних даних виконання техніко-економічного обгрунтування реконструкції виробництва метанолу
8 Оцінка капітальних витрат на реконструкцію виробництва
2012 ТОВ «ІНФРА Технології», м. Москва, РФ Установка отримання синтетичних рідких вуглеводнів із попутного газу процесом Фішера-Тропша. Потужність 5000 т/рік Базовий проект модульної установки виробництва синтетичної нафти із попутного нафтового газу 1 Розробка технології виробництва синтез-газу для процесу Фішера-Тропша на базі паровуглекислотної конверсії попутного газу
2 Розробка загальної принципової технологічної схеми встановлення виробництва СРВ з вузлом синтезу
3 Розробка розрахункової кінетичної моделі трубчастої печі паровуглекислотної конверсії
4 Створення розрахункової математичної моделі установки та розрахунок матеріально-теплового балансу та парового балансу на всіх стадіях процесу, у тому числі і синтезу СРВ
5 Розробка конструктивних рішень та видача технологічних завдань на компресори, трубчасту піч, теплообмінне та колонне обладнання, насоси та інше обладнання установки
6 Видача вихідних даних для базового проекту установки виробництва СЖП
7 Прийом технічних проектів на нестандартизоване обладнання, в т.ч. на трубчасту піч риформінгу ПНГ
8 Розробка технологічного пакету базового проекту
2011 – 2012 ВАТ «Акрон», м. Великий Новгород, РФ, Актау, Казахстан, ВАТ «ФерганаАзот», Узбекістан Виробництво аміаку А-1360
Виробництво аміаку АМ-600
Виробництво аміаку АМ-76
Розробка технології та встановлення відмивання аміаку з продувних та танкових газів для встановлення з виділення водню з продувних газів синтезу аміаку 1 Розробка технологічної схеми
2 Розрахункові математичні моделі технологічної схеми встановлення та обладнання, матеріально-теплові баланси
3 Підбір та розрахунок основного технологічного обладнання, вимоги та характеристики
4 Розрахунок експлуатаційних показників установки
5 Експертна оцінка капітальних витрат на створення установки
2009 ВАТ «Дніпроазот», м. Дніпродзержинськ, Україна Виробництво аміаку агрегат А-1360 ТЕС Технологічне обстеження роботи агрегату та розробка заходів щодо нарощування потужності та покращення техніко-економічних показників 1 Технологічне обстеження роботи агрегату аміаку
2 Створення розрахункової математичної моделі технологічної схеми виробництва аміаку
3 Відтворення роботи агрегату за даними обстеження
4 Розробка технічних заходів щодо нарощування потужності та покращення техніко-економічних показників агрегату
2009 Розробка Розробка процесу виділення диметилового етеру у виробництві диметилового етеру Вихідні дані для базового проєкту та оцінка вартості установки 1 Принципова технологічна схема виділення диметилового етеру.
2 Розрахункові математичні моделі, що ґрунтуються на оброблених експериментальних даних, розрахунки матеріального та теплового балансу
3 Розробка технічних вимог, завдань та опитувальних листів на обладнання
2009 Розробка Розробка процесу виділення диметилового етеру та метанолу з реакційної суміші при спільному виробництві диметилового етеру та метанолу Вихідні дані для базового проекту та оцінка вартості установки 1 Принципова технологічна схема виділення диметилового етеру та метанолу при їх спільному виробництві.
2 Розрахункові математичні моделі, що ґрунтуються на оброблених експериментальних даних, розрахунки матеріального та теплового балансу
3 Розробка технічних вимог, завдань та опитувальних листів на обладнання
2008 Концерн «Стирол», м. Горлівка, Україна Агрегати виробництва аміаку – АМ-76, 1Б, 1В (CLE) Розробка основних технічних рішень щодо реконструкції агрегатів виробництва аміаку з встановленням додаткових вузлів генерування пари Р=40 ата в БТА трубчастих печей та зміною схеми підігріву води для пари Р=100 ата в конверсії СО 1 Технологічне обстеження роботи агрегатів аміаку АМ-76, 1Б, 1В (CLE)
2 Розробка розрахункових модулів трубчастої печі парового риформінгу, змійовиків, колон синтезу аміаку з двополковою насадкою, підконтактним та міжшаровим теплообмінником
3 Розрахункові математичні моделі обладнання та технологічних схем, відтворення роботи агрегатів за даними обстеження
4 Розробка технічних рішень щодо реконструкції
5 Коригування розрахункової моделі з урахуванням вжитих заходів для реконструкції
6 Розрахунок матеріально-теплових та парових балансів виробництва. Визначення витратних коефіцієнтів виробництва аміаку
7 Підбір та розрахунок основного технологічного обладнання для реконструкції, завдання на закупівлю
8 Видача технологічного завдання інституту «Стирол Інжпроект» виконання базового проекту реконструкції
9 Експертна оцінка капітальних витрат за реконструкцію виробництва
2008 НПЗ «ЛУКОЙЛ НАФТОХИМ БУРГАС» АД, м.Бургас, Болгарія Установка водню ВІ-15 Надання інжинірингових консалтингових послуг з обстеження установки отримання водню та розробки технічних рішень щодо збільшення продуктивності установки з техніко-економічною оцінкою інвестицій 1 Розробка програми та методики проведення обстеження установки ВІ-15
2 Технологічне обстеження роботи установки
3 Створення розрахункової математичної моделі технологічної схеми встановлення водню
4 Відтворення роботи установки за даними обстеження
5 Розробка технічних рішень щодо реконструкції
6 Розробка розрахункових модулів трубчастої печі парового риформінгу, змійовиків
7 Коригування розрахункової моделі з урахуванням вжитих заходів для реконструкції
8 Розрахунок матеріально-теплового балансу виробництва. Визначення витратних коефіцієнтів виробництва водню
9 Підбір та розрахунок основного технологічного обладнання для реконструкції
10 Техніко-економічна оцінка інвестицій
2005 – 2008 ВАТ НАК «Азот», м. Новомосковськ, РФ
ВАТ «Азот», м. Березники, РФ
ВАТ «Салаватнафтооргсинтез», м. Салават, Башкортостан
Виробнцтво аміааку агрегат А-1360 ТЕС
Виробнцтво аміааку агрегати АМ-70, АМ-72
Виробнцтво аміааку агрегат АМ-76, цех № 54
Технологічне обстеження роботи агрегату та розробка заходів щодо нарощування потужності та покращення техніко-економічних показників. Моніторинг роботи всіх каталітичних стадій агрегату 1 Технологічне обстеження роботи агрегату аміаку.
2 Створення розрахункової математичної моделі технологічної схеми виробництва аміаку
3 Відтворення роботи агрегату за даними обстеження
4 Розрахунок матеріально-теплового та парового балансу агрегату. Визначення витратних коефіцієнтів виробництва
5 Розробка технічних заходів щодо нарощування потужності та покращення техніко-економічних показників агрегату
6 Періодичне отримання інформації з агрегатів у вигляді опитувальних листів, технологічні розрахунки, підготовка звітів та висновки щодо поточного стану технології та каталізаторів, рекомендації щодо подальшої експлуатації каталізаторів
2006 ВАТ «Дніпразот», м. Днепродзержинськ, Україна Виробнцтво аміааку агрегат АМ-76 ТЕО відновлювального ремонту та реконструкції агрегату з нарощуванням потужності 1 Технологічне обстеження роботи агрегату аміаку за два роки до зупинки та оцінка стану обладнання
2 Створення розрахункової математичної моделі технологічної схеми агрегату
3 Відтворення роботи агрегату за даними рапортів до зупинки
4 Розробка технічних заходів щодо відновного ремонту та реконструкції
5 Розробка розрахункових модулів трубчастої печі парового риформінгу, змійовиків, колони синтезу аміаку
6 Коригування розрахункової моделі з урахуванням вжитих заходів для реконструкції
7 Розрахунок матеріально-теплового та парового балансу виробництва. Визначення витратних коефіцієнтів виробництва аміаку
8 Підбір та розрахунок основного технологічного обладнання для відновлення та реконструкції, завдання на закупівлю
9 Видача технологічного завдання виконання базового проекту реконструкції
10 Техніко-економічна оцінка вартості заходів щодо відновного ремонту та реконструкції
2006 DFN «Салаватнафтооргсинтез», м. Салават, Башкортостан Виробництво вищих спиртів, цех №51 Технологічне обстеження роботи відділення підготовки газу для синтезу вищих спиртів та розробка заходів щодо покращення техніко-економічних показників 1 Технологічне обстеження роботи відділення
2 Створення розрахункової математичної моделі технологічної схеми виробництва синтез-газу
3 Відтворення роботи відділення за даними обстеження
4 Розрахунок матеріально-теплового та парового балансу відділення підготовки газу. Визначення витратних коефіцієнтів виробництва синтез-газа
5 Розробка технічних заходів щодо покращення техніко-економічних показників
6 Розробка технічних заходів щодо заміни поташного очищення синтез-газу від діоксиду вуглецю на КЦА
2005 – 2006 Achema, м. Йонава, Литва Розробка стадії ректифікації у виробництві метанолу потужністю 130 тис.т/рік Вихідні дані для проєктування 1 Принципова технологічна схема ректифікації метанолу
2 Розрахункові математичні моделі обладнання та технологічної схеми виробництва, розрахунки матеріально-теплових балансів
3 Розробка технічних вимог, завдань та опитувальних листів на обладнання
4 Видача вихідних даних на проектування
5 Супровід проектування
6 Участь у пуску
2004 Іран Виробництво оцтової кислоти методом карбонілювання метанолу потужністю 150 тис.т/рік. Розрахунок стадії ректифікації та адсорбційного очищення відпрацьованих газів Вихідні дані для базового проекту 1 Принципова технологічна схема ректифікації оцтової кислоти
2 Розрахункові математичні моделі обладнання та технологічної схеми виробництва, розрахунки матеріально-теплових балансів
3 Розробка технічних вимог, завдань та опитувальних листів на обладнання
4 Видача вихідних даних виконання базового проекту
2000 ВАТ «Гродно Азот», м. Гродно, Республіка Білорусь Теплова інтеграція спиртових колон у виробництві капролактаму Вихідні дані для проєктування 1 Принципова технологічна схема використання тепла спиртових колон
2 Розрахункові математичні моделі обладнання та технологічної схеми виробництва, розрахунки матеріально-теплових балансів
3 Розробка технічних вимог, завдань та опитувальних листів на обладнання
4 Видача вихідних даних на проектування
1999 ВАТ «Гродно Азот», м. Гродно, Республіка Білорусь Розробка стадії ректифікації у виробництві метанолу потужністю до 100 тис.т/рік Вихідні дані для проєктування 1 Принципова технологічна схема ректифікації метанолу
2 Розрахункові математичні моделі обладнання та технологічної схеми виробництва, розрахунки матеріально-теплових балансів
3 Розробка технічних вимог, завдань та опитувальних листів на обладнання
4 Видача вихідних даних на проектування