Про нас

ТОВ «ХТК» ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ

КОМПАНІЯ РОЗРОБЛЯЄ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ ЗА НАСТУПНИХ ПРОЦЕСІВ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКТІВ:

 • Аміак
 • Метанол
 • Ацетилен
 • Синтез-газ
 • Азотна кислота
 • Водень та інші

ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ КОМПАНІЄЮ ДЛЯ ЗАМОВНИКІВ:

 • Передпроектні проробки (студії) створення нових виробництв та реконструкцій діючих установок
 • Розробка Техніко-економічних оцінок та обґрунтувань (ТЕО), Інвестиційних задумів (ІЗ), Обгрунтувань інвестицій (ОІ)
 • Технологічний аудит виробництв, аналіз та оцінка стану технології і устаткування
 • Розробка технічних рішень та похідних даних на проектування для реконструкцій і технічного переозброєння виробництв
 • Базове проектування
 • Технічний супровід при проектуванні, вибору та замовленні устаткування
 • Супровід при монтажних та пуско-налагоджувальних роботах
 • Бере участь у пуску установок, відновлення каталізаторів, виведення на робочий режим та гарантійні випробування
 • Технологічний моніторинг діючих виробництв

ТИПОВИЙ ОБСЯГ ВИКОНУВАНИХ РОБІТ:

 • Технологічне обстеження роботи виробництв
 • Створення розрахункових моделей різноманітних типів реакторного устаткування на основі кінетики хімічних перетворень
 • Створення розрахункових моделей теплообмінного, колонного устаткування, котлів-утилізаторів, тощо
 • Розробка математичних моделей технологічних схем виробництв
 • Відтворення показників роботи діючих виробництв на комп’ютерній моделі
 • Розробка технічних рішень і заходів з нарощування потужності та поліпшення технікоекономічних показників агрегатів
 • Розрахунок матеріально-теплових і парових балансів для нових та модернізованих виробництв
 • Розробка технічних вимог, завдань і опитувальних листів на нове та реконструйоване устаткування
 • Оцінка капітальних витрат на реконструкцію та будівництво

ЗАСОБИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОЗРОБОК

Компанія використовує спеціалізоване програмне забезпечення власної розробки, засноване на базових принципах та законах термодинаміки, хімічної кінетики, гідродинаміки і теорії теплопередачі, а також багаторічному досвіді проектування хімічних виробництв. Докладніше…

ПЕРЕДІСТОРІЯ ПІДПРИЄМСТВА ТА НАУКОВІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ІНЖИНІРИНГУ

ТОВ «ХТК» зберігає та розвиває традиції технологічної науки в області гетерогенно-каталітичних процесів, тепло-масообміну, теорії каталітичного дії, які були закладені в науково-дослідному інституті «Хімтехнологія» (ДержНДІМетанолпроект), м.Сєвєродонецьк, історія якого починається з 1949 р . На базі численних дослідницьких експериментальних даних та теоретичних закономірностей створено унікальний математичний апарат для комп’ютерного моделювання хімічних процесів і перетворень, а також технлогічного обладнання.

Нашими партнерами по науково-технічним розробкам є великі наукові та інженерні центри, такі як:

 • Науково-дослідний фізико-хімічний інститут (НДФХІ) ім. Л.Я.Карпова, м.Москва
 • Харківський політехнічний інститут, м.Харків
 • Інститут газу НАН України, м.Київ
 • Інститут фізичної хімії ім.Пісаржевского НАН України, м.Київ
 • Інститут каталізу ім. Г.К.Борескова СО РАН, Новосибірськ
 • Інститут нафтохімічного синтезу (ІНХС) РАН, Москва
 • ВНІІНЄФТЄМАШ, м.Москва
 • Інститут хімічної фізики РАН, Москва та багато інших

Знання та досвід фахівців Компанії втілені в десятках успішних проектів з будівництва та реконструкції хімічних виробництв.

ПРИНЦИПИ ВІДНОСИН З ЗАМОВНИКАМИ

 • Глибока шана до Замовників та Партнерів
 • Розуміння завдань та вимог, поставлених Замовниками
 • Кваліфіковане та відповідальне рішення поставлених технічних завдань
 • Робота з Замовниками на всіх етапах життєвого циклу виробництва, включаючи етапи:
 • ідея будівництва (реконструкції);
 • обгрунтування та вибір технології;
 • базове та детальне проектування;
 • вибір та замовлення устаткування;
 • будівництво, введення в експлуатацію та гарантійні випробування;
 • технологічний моніторинг при експлуатації виробництва;
 • модернізація виробництва;
 • коригування технологічних схем та перерахунок балансів;
 • актуалізація експлуатаційної документації на виробництві.