Аміак розробки

Рік Замовник Назва та характеристика об’єкта Мета розробки Обсяг розробок по об’єкту
2012 ПАТ «Рівнеазот»,
Рівне, Україна
Виробництво аміаку АМ-600 у складі: 3 агрегатів підготовки газу та синтезу аміаку, загальною потужністю 1800 т/добу Принципові техничні рішення щодо модернизації агрегатів виробництва аміаку АМ-600.
Впровадження заходів з відновлення працездатності та модернізації агрегату підготовки газу ПСГ-2
1 Обстеження та аналіз роботи виробництва аміаку
2 Розрахункові кінетичні моделі трубчастих печей парового риформінгу з боковим ярусним розташуванням пальників, теплообмінного і реакторного обладнання
3 Математична модель технологічної схеми діючого виробництва, розрахункове відтворення технологічних показників існуючого виробництва
4 Розробка технічних рішень по модернізації
5 Коригування розрахункової моделі з урахуванням прийнятих заходів для модернізації
6 Розрахунок матеріально-теплового балансу для модернізованого виробництва
7 Видача технологічного завдання на виконання модернізації
8 Експертна оцінка капітальних витрат на реконструкцію виробництва
2009 ВАТ «Дніпразот»,
Каменське, Україна
Виробництво аміаку, агрегат А-1360 ТЕС Технологічне обстеження роботи агрегату і розробка заходів щодо нарощування потужності і поліпшення техніко-економічних показників 1 Технологічне обстеження роботи агрегату аміаку
2 Розробка розрахункової математичної моделі технологічної схеми виробництва аміаку
3 Відтворення роботи агрегату за даними обстеження
4 Розробка технічних заходів з нарощування потужності і поліпшення техніко-економічних показників агрегату
2008 Концерн «Стирол»,
м. Горлівка, Україна
Агрегати виробництва аміаку – АМ-76, 1Б, 1В (CLE) Розробка основних технічних рішень з реконструкції агрегатів виробництва аміаку з установкою додаткових вузлів генерування пари Р = 40 ата в БТА трубчастих печей і зміною схеми підігріву води для пара Р = 100 ата в цеху конверсії СО 1 Технологічне обстеження роботи агрегатів аміаку АМ-76, 1Б, 1В (CLE)
2 Розробка розрахункових модулів трубчастої печі парового риформінгу, змійовиків, колон синтезу аміаку з двохполочною насадкою, підконтактним і міжшаровим теплообмінником
3 Розрахункові математичні моделі обладнання та технологічних схем, відтворення роботи агрегатів за даними обстеження
4 Розробка технічних рішень по реконструкції
5 Коригування розрахункової моделі з урахуванням прийнятих заходів для реконструкції
6 Розрахунок матеріально-теплових і парових балансів виробництва.
Визначення витратних коефіцієнтів на виробництво аміаку
7 Підбір і розрахунок основного технологічного обладнання для реконструкції, завдання на закупівлю
8 Видача технологічного завдання інституту «Стирол Інжпроєкт» на виконання базового проєкту реконструкції
9 Експертна оцінка капітальних витрат на реконструкцію виробництва
2006 ВАТ «Дніпразот»,
м. Каменське, Україна
Виробництво аміаку, агрегат АМ-76 ТЕО відновлювального ремонту та реконструкції агрегату з нарощуванням потужності 1 Технологічне обстеження роботи агрегату аміаку за 2 роки до зупинки і оцінка стану обладнання
2 Розробка розрахункової математичної моделі технологічної схеми агрегату
3 Відтворення роботи агрегату за даними рапортів до зупинки
4 Розробка технічних заходів з відновлювального ремонту і реконструкції
5 Розробка розрахункових модулів трубчастої печі парового риформінгу, змійовиків, колони синтезу аміаку
6 Коригування розрахункової моделі з урахуванням прийнятих заходів для реконструкції
7 Розрахунок матеріально-теплового та парового балансу виробництва. Визначення витратних коефіцієнтів на виробництво аміаку
8 Підбір і розрахунок основного технологічного обладнання для відновлення і реконструкції, завдання на закупівлю
9 Видача технологічного завдання на виконання базового проекту реконструкції
10 Техніко-економічна оцінка вартості заходів з відновлювального ремонту і реконструкції.
2005 – 2008 ВАТ НАК «Азот»,
Новомосковськ, Росія

ВАТ «Азот», Березніки, Росія

ВАТ «Салаватнафтооргсинтез»,
Салават, Башкортостан

Виробництво амміку, агрегат А-1360 ТЕС. Виробництво амміку, агрегати АМ-70, АМ-72

Виробництво амміку, агрегат АМ-76, цех №54

Технологічне обстеження роботи агрегату та розробка заходів щодо нарощування потужності і поліпшення техніко-економічних показників. Моніторинг роботи всіх каталітичних стадій агрегату 1 Технологічне обстеження роботи агрегату аміаку
2 Розробка розрахункової математичної моделі технологічної схеми виробництва аміаку
3 Відтворення роботи агрегату за даними обстеження
4 Розрахунок матеріально-теплового та парового балансу агрегату. Визначення витратних коефіцієнтів на виробництво
5 Розробка технічних заходів з нарощування потужності та поліпшення техніко-економічних показників агрегату
6 Періодичне отримання інформації з агрегатів у вигляді опитувальних листів, технологічні розрахунки, підготовка звітів і висновок щодо поточного стану технології і каталізаторів, рекомендації щодо подальшої експлуатації каталізаторів.
Спеціалізовані установки
2011 – 2012 ПАТ «Акрон»,
Великий Новгород, РФ

Актау, Казахстан

ВАТ «ФерганаАзот», Узбекістан

Виробництво аміаку А-1360. Виробництво аміаку АМ 600Виробництво аміаку АМ-76 Розробка технології та установки відмивання аміаку з продувних і танкових газів для установки по виділенню водню з продувних газів синтезу аміаку 1 Розробка технологічної схеми
2 Розрахункові математичні моделі технологічної схеми установки та обладнання, матеріально-теплові баланси
3 Підбір і розрахунок основного технологічного обладнання, вимоги та характеристики
4 Розрахунок експлуатаційних показників установки
5 Експертна оцінка капітальних витрат на створення установки